Tiến Ngàng
Tiến Ngàng
UI/UX Designer Mobile Developer Web Developer
Tiến Ngàng

Blog

Chủ nghĩa khắc kỷ (stoicism) là gì? Tại sao nó giúp bạn sống tốt hơn?

Chủ nghĩa khắc kỷ (stoicism) là gì? Tại sao nó giúp bạn sống tốt hơn?

Chủ nghĩa khắc kỷ là gì?

Chủ nghĩa khắc kỷ là một phong cách sống rất có ý nghĩa, bởi nó giúp bạn làm cho cuộc sống của bạn thẩm thấu, hạnh phúc hơn và bền vững hơn. Nó là một tập hợp các tính cách cá nhân và đạo lý của tâm hồn. Khối lượng những gì bạn cần học để chủ nghĩa khắc kỷ thực sự khiến bạn ngại ngùng, nhưng nếu bạn nỗ lực để áp dụng những gì bạn đã được học thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Chủ nghĩa khắc kỷ sẽ giúp bạn quan sát, sống và biết sử dụng tài nguyên thời gian của bạn tốt hơn và sống lại cuộc sống một cách hài hòa và sống tốt hơn.

Góc nhìn mạch lạc cho một thế giới rối ren

Chủ nghĩa khắc kỷ (stoicism) là một cách suy nghĩ về số phận được phát huy trong cuộc sống. Nó được xem như một phong cách sống thông minh, trong đó những bất hạnh, khó khăn và cảnh giác đều được cải thiện một cách thông minh. Đặc trưng của chủ nghĩa khắc kỷ là khám phá các giá trị thuộc về cảm xúc của chính bạn, chấp nhận số phận hiện tại, không phụ thuộc vào sản phẩm của người khác và sống một cuộc sống ý nghĩa để tạo ra những gì bạn cần. Chủ nghĩa khắc kỷ giúp bạn sống tốt hơn bằng cách học cách sử dụng lý trí của bạn và cảm xúc hợp lý để đại diện cho bạn trong một thế giới đầy khó khăn và phức tạp. Nó cũng sẽ giúp bạn hiểu được mục tiêu của mình trong cuộc sống và tự tin nhất trong nhạy cảm.

Chủ động đối mặt khủng hoảng

Chủ nghĩa Khắc Kỷ (Stoicism) là một trong những thuyết phục tâm lý học lâu đời nhất. Khẳng định rằng tỏ ra vui lòng là sự chính đáng trong cuộc sống, nó cung cấp cách để cách chủ động đối mặt với khủng hoảng bởi cách giúp bạn tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát, được nỗ lực và chia sẻ ý tưởng có lợi cho mọi người.

Stoicism cung cấp cho bạn một quan điểm tích cực về cuộc sống và khắc kỷ với các bức xạ nhằm mục đích thực sự hữu ích. Việc suy nghĩ về những điều bạn không thể kiểm soát là không hữu ích và cũng có thể làm tăng gánh nặng trong cuộc sống. Tập trung vào giúp đỡ những người trong bạn, luôn làm hành động của chính mình, đi đến mục tiêu và tập trung vào bản thân sẽ giúp bạn sống một cuộc sống tốt hơn.

Thay đổi cái nhìn về mất mát

Chủ nghĩa Khắc Kỷ (Stoicism) là một trong những truyền thống tư tưởng cổ điển nổi tiếng nhất. Không chỉ góp phần thúc đẩy vào sự phát triển lý luận của nhà bảo lãnh của chúng ta, những đạo lý này cũng đã ảnh hưởng đến việc chúng ta suy nghĩ về cuộc sống và cách chúng ta đối xử với mọi mất mát trong đời. Chủ nghĩa Khắc Kỷ làm cho chúng ta nhận thức được bất khả kháng với những khó khăn và mất mát trong cuộc sống. Nó cũng cung cấp cho bạn những lối nhìn cải thiện và cho phép bạn quan tâm đến những điều tốt đẹp và hữu ích trong cuộc sống. Những đạo lý này cũng giúp bạn thông thái và bình tĩnh trước mọi khó khăn, để bạn có thể sống tuân theo niềm tự hào của mình.

Chủ nghĩa khắc kỷ là một lối sống cực kỳ ý nghĩa, giúp bạn sống hạnh phúc và bền vững hơn đấy. Chủ nghĩa khắc kỷ giúp mình suy nghĩ, sống và dùng thời gian một cách thông minh hơn, giúp mình sống tốt hơn cả về tinh thần lẫn thể chất. Mình thấy chủ nghĩa khắc kỷ giống như một ánh sáng trong bóng tối của thế giới này, cho mình cách nhìn cuộc sống tích cực. Nó giúp mình tự tin trầm tĩnh đối mặt với những giai đoạn khó khăn và giải quyết vấn đề một cách thông minh hơn. Bởi nó dạy chúng ta tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát được thôi, chia sẻ ý tưởng và giúp đỡ những người xung quanh. Còn mất mát thì mình học cách nhìn nhận và quan tâm đến những điều tốt đẹp hơn, để sống tự hào mỗi ngày.

Add Comment