Tiến Ngàng
Tiến Ngàng
UI/UX Designer Mobile Developer Web Developer
Tiến Ngàng

Blog

699
Chủ nghĩa khắc kỷ (stoicism) là gì? Tại sao nó giúp bạn sống tốt hơn?

Chủ nghĩa khắc kỷ (stoicism) là…

Mar 10, 2019 In Tư duy sống

Khám phá chủ nghĩa khắc kỷ để sống cuộc đời ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn. Tìm hiểu cách sử dụng lý trí…