Tiến Ngàng
Tiến Ngàng
UI/UX Designer Mobile Developer Web Developer
Tiến Ngàng

Blog

339
Lộ trình học Javascript từ cơ bản đến nâng cao cho người bắt đầu

Lộ trình học Javascript từ cơ…

Mar 08, 2023 In Learning

Học JavaScript là cách tuyệt vời để trở thành 1 lập trình viên web chuyên nghiệp. Hướng dẫn này sẽ giải…

1022
Which is easier: developing UIs in Python or C#?

Which is easier: developing UIs…

Mar 10, 2019 In Learning

Which is easier: developing UIs in Python or C#? The answer depends on factors such as the UI framework…

748
A learning path for JavaScript from basic to advanced level for beginners.

A learning path for JavaScript…

Mar 10, 2019 In Learning

A learning path for JavaScript from basic to advanced level for beginners.

1223
Building a Solid PHP Foundation: A Framework-Based Learning Path

Building a Solid PHP Foundation:…

Mar 10, 2019 In Learning

This article details a learning path for PHP via frameworks. Learn to build scalable web apps, from…