Tiến Ngàng
Tiến Ngàng
UI/UX Designer Mobile Developer Web Developer
Tiến Ngàng

Blog

490
Vấn đề SSL khi chạy NextJS thông qua Nginx Proxy trên web server nginx_apache

Vấn đề SSL khi chạy NextJS thông…

Mar 11, 2023 In Tricks

Làm thế nào để chạy NextJS thông qua Nginx Proxy trên máy chủ DirectAdmin đang chạy nginx_apache web…

339
Lộ trình học Javascript từ cơ bản đến nâng cao cho người bắt đầu

Lộ trình học Javascript từ cơ…

Mar 08, 2023 In Learning

Học JavaScript là cách tuyệt vời để trở thành 1 lập trình viên web chuyên nghiệp. Hướng dẫn này sẽ giải…

320
So sánh hiệu suất Next.js khi tích hợp với Laravel và khi độc lập

So sánh hiệu suất Next.js khi…

Mar 08, 2023 In Web Applications

So sánh hiệu suất khi tích hợp Next.js vào Laravel so với việc sử dụng Next.js như là frontend và Laravel…

853
Compare the performance of integrating Next.js into Laravel versus using Next.js as the front-end and Laravel as the back-end.

Compare the performance of integrating…

Mar 10, 2019 In Web Applications

Compare the performance of integrating Next.js into Laravel versus using Next.js as the front-end and…

1022
Which is easier: developing UIs in Python or C#?

Which is easier: developing UIs…

Mar 10, 2019 In Learning

Which is easier: developing UIs in Python or C#? The answer depends on factors such as the UI framework…

748
A learning path for JavaScript from basic to advanced level for beginners.

A learning path for JavaScript…

Mar 10, 2019 In Learning

A learning path for JavaScript from basic to advanced level for beginners.