Tiến Ngàng
Tiến Ngàng
UI/UX Designer Mobile Developer Web Developer
Tiến Ngàng

Blog

490
Vấn đề SSL khi chạy NextJS thông qua Nginx Proxy trên web server nginx_apache

Vấn đề SSL khi chạy NextJS thông…

Mar 11, 2023 In Tricks

Làm thế nào để chạy NextJS thông qua Nginx Proxy trên máy chủ DirectAdmin đang chạy nginx_apache web…

320
So sánh hiệu suất Next.js khi tích hợp với Laravel và khi độc lập

So sánh hiệu suất Next.js khi…

Mar 08, 2023 In Web Applications

So sánh hiệu suất khi tích hợp Next.js vào Laravel so với việc sử dụng Next.js như là frontend và Laravel…

853
Compare the performance of integrating Next.js into Laravel versus using Next.js as the front-end and Laravel as the back-end.

Compare the performance of integrating…

Mar 10, 2019 In Web Applications

Compare the performance of integrating Next.js into Laravel versus using Next.js as the front-end and…