Tiến Ngàng
Tiến Ngàng
UI/UX Designer Mobile Developer Web Developer
Tiến Ngàng

Blog

490
Vấn đề SSL khi chạy NextJS thông qua Nginx Proxy trên web server nginx_apache

Vấn đề SSL khi chạy NextJS thông…

Mar 11, 2023 In Tricks

Làm thế nào để chạy NextJS thông qua Nginx Proxy trên máy chủ DirectAdmin đang chạy nginx_apache web…